6671 Sun Moon Lake-Shuili-Checheng

 
日月潭→車埕
班次 日月潭 向山 頭社 蛇窯 水里 車埕
Sun Moon Lake Xiangshan Toushe Sheyao Shuili Checheng
1 08:10 08:14 08:18 08:29 08:33 08:40
2 09:30 09:34 09:38 09:49 09:53 10:00
3 10:50 10:54 10:58 11:09 11:13 11:20
4 12:50 12:54 12:58 13:09 13:13 13:20
5 16:05 16:09 16:13 16:24 16:28 16:35
6 17:25 17:29 17:33 17:44 17:48 17:55

車埕→日月潭
班次 車埕 水里 蛇窯 頭社 向山 日月潭
Checheng Shuili Sheyao Toushe Xiangshan Sun Moon Lake
1 08:50 08:54 08:58 09:09 09:13 09:20
2 10:10 10:14 10:18 10:29 10:33 10:40
3 11:30 11:34 11:38 11:49 11:53 12:00
4 13:30 13:34 13:38 13:49 13:53 14:00
5 16:45 16:49 16:53 17:04 17:08 17:15
6 18:05 18:09 18:13 18:24 18:28 18:35
【Sun Moon Lake - Checheng】One-day ticket NT100

NTBUS No.18-1, Zhongzheng 4th Rd., Puli Township, Nantou County 545, Taiwan (R.O.C.) T:+886-49-2984-031 F:+886-49-2900-873